WOD 30.7.2020

Part A “Skill”

POWER CLEAN
EMOM 5
3 power clean (singles)
Rest 1 min

EMOM 5
2 power clean (singles)
Rest 1min
EMOM 5
1 power clean

Part B “Workout”

FOR TIME
500m row/ski ou 30/21 cal air bike
5 rounds of macho man*
500m row /ski ou 30/21 cal air bike

* Macho man
1 round = 3 power clean + 3 front squat + 3 push jerk @70/50kg

CAP 15min